UTVECKLA DITT ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE & INNOVATIONER

IDÈ- & AFFÄRSINKUBATOR

I skolans inkubator och entreprenörscenter får du stöd, rådgivning och verktyg för att göra dina drömmar till verklighet. Det kan handla om att förverkliga ett kreativt eller socialt projekt, eller utveckla en innovativ produkt eller tjänst som kan bli ett företag. Du får tips och råd på hur du enkelt kan komma igång och tjänar pengar genom försäljning och marknadsföring.

Vi bjuder kontinuerligt in inspirerande entreprenörer som du kan lära av. Varje år arrangeras “Draknäste”-event där du får chansen att pitcha dina idéer för en jury. De mest lovande idéerna kan få startbidrag för att förverkliga sin idé.

Makerspace & Designlabb

Dyk in i en värld av innovation i skolans egna makerspace. Oavsett om du drömmer om att skapa en produkt, visualisera en banbrytande idé, eller förverkliga en konstnärlig vision, har du all teknik och expertis du behöver direkt till hands.

Allt från 3D-skrivare, symaskiner och laserskärare till VR, heatpress och arduinos. I vårt labb kan du förvandla dina mest ambitiösa idéer till verklighet. Dessutom erbjuder vi regelbundna workshops och utbildningar i digital skapande.

INTRESSEANMÄLAN

Få extra stöd genom läxhjälp, mentorskap och helgskola
Utveckla ditt entreprenörskap, företagande & innovationer
Res till världens hörn genom globala utbyten & internships.
Studera i en trygg, säker & inkluderande gemenskap.