STUDERA I EN TRYGG, SÄKER & INKLUDERANDE GEMENSKAP

Höga förväntningar

På Järva Gymnasium har vi skyhöga förväntningar, både på oss som skola och lärare men även på varje elevs kapacitet att drömma, lära sig, utvecklas och växa gränslöst. Vi arbetar tillsammans för att identifiera och uppnå våra mål, både i skolan och i livet.

Våra lärare är inte bara pedagoger, de är mentorer som ser och stöttar varje elevs unika potential och behov. Vi har god ordning och studiero. Alla är väl insatta i de krav som ställs för att nå framgång och gå vidare till högskola/universitet.

STARK GEMENSKAP MED TILLIT & STÖD

Här bygger vi mycket goda relationer, både i och utanför klassrummet. Vår skola är en trygg plats där varje elev blir sedd och känner att de hör hemma. Vi tar ett starkt avstånd från alla former av diskriminering och rasism.

Vi tar ett gemensamt ansvar för att stötta varandra – elever, lärare och skolledning – i strävan efter att nå våra drömmars mål. Vi skapar en familjär känsla där alla känner sig välkomna och värderade. Vi som är vuxna på skolan arbetar uppsökande och förebyggande och det finns alltid en vuxen som lyssnar.

INTRESSEANMÄLAN

Få extra stöd genom läxhjälp, mentorskap och helgskola
Utveckla ditt entreprenörskap, företagande & innovationer
Res till världens hörn genom globala utbyten & internships.
Studera i en trygg, säker & inkluderande gemenskap.