RES TILL VÄRLDENS HÖRN GENOM GLOBALA UTBYTEN & INTERNSHIPS

GLOBALT MEDBORGARSKAP

Delta i globala projekt, kampanjer och aktioner tillsammans med våra partners som jobbar för en rättvis och hållbar värld. Dessa erfarenheter berikar din utbildning och förbereder dig för en framtid som en medveten global medborgare. Vi har samarbete med organisationer som finns i 110 städer runt om i världen.

UTBYTEN & RESOR

Alla elever får möjlighet att en gång under studierna delta i ett internationellt utbyte och uppleva kulturen i ett annat land. Skolan bjuder också kontinuerligt in gäster från världens olika hörn för inspiration och samarbeten.

GLOBALT INTERNSHIP

Sätt kurs mot en sommar fylld av globala äventyr med vårt unika ”Global lnternship Program”. Utvalda elever ges chansen att åka på ett betalt summer-internship i städer som Barcelona, New York & Shanghai. Du får fördjupa dig i spännande kulturer, en verklig arbetslivserfarenhet och ett nätverk för framtiden. Denna unika resa är en ovärderlig möjlighet för din framtid.

INTRESSEANMÄLAN

Få extra stöd genom läxhjälp, mentorskap och helgskola
Utveckla ditt entreprenörskap, företagande & innovationer
Res till världens hörn genom globala utbyten & internships.
Studera i en trygg, säker & inkluderande gemenskap.