FÅ EXTRA STÖD GENOM LÄXHJÄLP, MENTORSKAP & HELGSKOLA

Mentorskap

Genom vårt mentorskapsprogram kopplas du samman med erfarna mentorer från en mängd olika branscher och sektorer i samhället. Du får inspiration och kunskap för att kunna göra välinformerade val för dina kommande studier och din karriär.

Utöver personliga möten med mentorer får du möjlighet att delta i events och workshops där du får kontakter och nätverk som öppnar dörrar till praktiska erfarenheter och sommarjobb.

Läxhjälp

Vi erbjuder läxhjälp som en integrerad del av skoldagen. Utöver detta samarbetar vi med externa organisationer och studenter från universitet och högskolor som stöttar med läxhjälp efter skoltid, för att säkerställa att varje elev får den hjälp och de resurser som behövs för att lyckas.

Helgskola

För dig som behöver extra tid och stöd bortom den vanliga skolveckan erbjuder vi fler gånger per termin helgskola. Du får möjlighet att fördjupa dig i ämnen, klara av uppgifter och förbereda dig för kommande prov i en lugn och stödjande miljö.

INTRESSEANMÄLAN

Få extra stöd genom läxhjälp, mentorskap och helgskola
Utveckla ditt entreprenörskap, företagande & innovationer
Res till världens hörn genom globala utbyten & internships.
Studera i en trygg, säker & inkluderande gemenskap.