Team Järva Gymnasium

Vårt team av dedikerade och engagerade skolledare, lärare och elevhälsa bryr sig om vem just du är och ger dig det stöd du behöver för att du ska dina mål.

Iman Ehsani
Rektor

Lena Lindgren
Biträdande rektor

Kenneth Bergman
Lärarmentor & Kurator

Zahra Govani
Arbetslagsledare
Engelska & Spanska

Heidi Pantazar
Specialpedagog

Binette Seck
Entreprenörskap & Teknik

Jasmin Nur
Samhällskunskap

Alicia Enström
Svenska

Jonathan Mattsson
Idrott och hälsa

Mohammad Alikarami
Matematik

Felix Lancelot
Franska

Fatmiah Aboueloula
Studie- och yrkesvägledare

En hälsning från några av lärare

Support
& Stöd

Få extra stöd genom läxhjälp, mentorskap och helgskola

Globala
Utbyten

Entreprenörskap
& Innovation

Inkluderanade
Gemenskap