Välkommen att höra av dig till oss!

Tel:
08-13 14 15

E-post:
info@jarvagymnasium.se

HÖR AV DIG!

Iman Ehsani, rektor

Iman Ehsani,
rektor

Med lång erfarenhet från Järvaområdet, ett stort hjärta för barn och ungas lärande och utveckling, djup kompetens inom pedagogik och med utnämningar som Årets Lärare & vinnare av SIQ:s innovationspris har Iman tagit på sig rollen som rektor för Järva Gymnasium.

Iman Ehsani, rektor

Lena Lindgren,
biträdande rektor

Efter många år som rektor, biträdande rektor och gymnasieutvärderare har Lena valt att vara med vid uppstarten av Järva Gymnasium i rollen som biträdande rektor. De kunskaper och erfarenheter som Lena har kommer vara ett värdefullt komplement i ledningsgruppen.

Få extra stöd genom läxhjälp, mentorskap och helgskola
Utveckla ditt entreprenörskap, företagande & innovationer
Res till världens hörn genom globala utbyten & internships.
Studera i en trygg, säker & inkluderande gemenskap.