Alla utbildningsprogram ger högskolebehörighet.arbetar med riktiga case.får besök av forskare.gör fältstudier & besök.

Natur

Läs mer om naturvetenskaps-programmet med inriktning natur.

Teknik

Läs mer om teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik.

Samhäll

Läs mer om samhällsprogrammet med inriktning samhäll.

Beteende

Läs mer om samhällsprogrammet med inriktning beteende.

Ekonomi

Läs mer om ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi.

Få extra stöd genom läxhjälp, mentorskap och helgskola
Utveckla ditt entreprenörskap, företagande & innovationer
Res till världens hörn genom globala utbyten & internships.
Studera i en trygg, säker & inkluderande gemenskap.