Alla utbildningsprogram ger högskolebehörighet.arbetar med riktiga case.får besök av forskare.gör fältstudier & besök.

Ekonomi

Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi, marknadsföring & företagande.

Teknik

Teknikprogrammet med inriktning webb, design, programmering & AI.

Natur

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning natur, innovation & forskning.

Samhäll

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap & juridik.

Beteende

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteende & ledarskap.

Individuellt val

Få extra stöd genom läxhjälp, mentorskap och helgskola
Utveckla ditt entreprenörskap, företagande & innovationer
Res till världens hörn genom globala utbyten & internships.
Studera i en trygg, säker & inkluderande gemenskap.