När det kommer till att välja rätt gymnasieskola är det naturligt att ha frågor om vad som gör varje skola unik och hur den kan forma din utbildningserfarenhet. Här har vi samlat 10 vanliga frågor om Järva Gymnasium för att ge dig en omfattande översikt över vad skolan har att erbjuda.

 1. Vem äger och driver Järva Gymnasium?

Järva Gymnasium drivs av en idéell och icke-vinstdrivande stiftelse, Roya Foundation. Samarbete med företag och organisationer stöder skolans verksamhet och elever.

 2. Varför välja Järva Gymnasium?

På Järva Gymnasium prioriteras trygghet, delaktighet, samarbete och att varje elev når sin högsta potential. Skolan erbjuder personlig rådgivning, läxhjälp dygnet runt och moderna digitala verktyg.

 3. Vilka gymnasieprogram och inriktningar erbjuds?

Skolan erbjuder Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) med inriktningar på samhälle och beteende, Ekonomiprogrammet samt Teknikprogrammet med inriktning mot informations- och medieteknik.

 4. Hur skiljer sig Järva Gymnasium från andra skolor?

På Järva Gymnasium betonas individuell anpassning och engagerande undervisning. Lektionerna bygger på forskning och kopplas till verkligheten för att göra lärandet roligt och motiverande.

 5. Hur många elever kommer att gå på skolan och hur stora är klasserna?

Skolan planerar att starta med 120-150 elever det första året, med 24-30 elever i varje klass.

 6. Vad kan man förvänta sig av undervisningen på Järva Gymnasium?

Undervisningen på skolan är omväxlande, metodiskt och forskningsbaserat. Den sker genom projekt kopplade till verkligheten för att skapa en rolig och motiverande inlärningsmiljö.

 7. Vilka möjligheter finns för praktik och samarbete med näringslivet?

Skolan betonar förankringen till arbetslivet och samhället. Praktiken organiseras i samråd med eleverna, och samarbeten med forskare och näringslivet erbjuder unika möjligheter.

 8. Finns det möjligheter för utlandsresor och internationellt samarbete?

Ja, Järva Gymnasium har en global profil, vilket innebär att eleverna har chans att delta i internationella utbyten och resor för studier och samverkan.

 9. Vilka stödstrukturer och extra resurser erbjuds för elever som behöver det?

Skolan satsar på stark elevhälsa med skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, kurator och specialpedagoger. Dessutom erbjuds resurstid och stöd för att säkerställa elevernas framgång.

 10. Hur kan elever delta i skolans efterskoleaktiviteter och vilka möjligheter erbjuds för personlig utveckling utanför klassrummet?

På Järva Gymnasium är engagemang bortom klassrummet viktigt. Elever har chansen att delta i studiecirklar, läxhjälp, lovskola, extrakurser, samarbeten med forskare och näringslivet, fördjupning i entreprenörskap samt nyttjande av innovativa makerspace. Hur elever kan ansluta sig till dessa aktiviteter för att berika sin skolupplevelse förklaras genom skolans informationskanaler.

Med dessa svar på vanliga frågor om Järva Gymnasium hoppas vi kunna ge dig en klar bild av vad skolan har att erbjuda och hur den kan forma din gymnasieupplevelse på ett meningsfullt sätt. Besök skolan och upptäck varför det kan vara den perfekta platsen för ditt nästa kapitel i utbildningen!

Dela denna berättelse!